Šta zna?i sanjati prevaru – Vaše sumnje su možda opravdane

Sanjati prevaru je jedan od najupe?atljivijih snova, ne bitno da li ste vi taj koji vara ili ste prevareni. Neretko ovakvi snovi donose sumnju u vezu ili vi ve? sumnjate na nešto pa se to iz realnosti prenosi u san. No, u nekim slu?ajevima san o preljubi nema nikakve veze sa preljubom samom, nego ima simboli?ko zna?enje.

Postoji više na?ina da se protuma?i ovakav san i njegovo zna?enje varira u odnosu na situaciju koju ste sanjali. San o preljubi nije nikako prijatan i spada  najteže snove koje možete imati. Evo šta vam sve vaša svest poru?uje snom o varanju.

Šta zna?i sanjati prevaru de?ka/muža

Ako ste sanjali da vas je vaš partner prevario, ovakva vrsta sna obi?no ima veze sa realnim doga?anjima. Ne mora nužno zna?iti da vas vaš partner vara, ve? da vi nemate poverenja u vašeg partnera i njegove namere.

Ako ste uhvatili partnera u ?inu prevare u snu, to zaista može ostaviti trajne posledice po odnos, jer takve scene deluju i te kako realno. Ovakav san može biti ostvarenje vaših strahova. Sa druge strane, ako ste vi bili neverni prema vašem partneru, griža savest se ispoljava kroz podsvest na ovakav na?in.

Najbolje je da iskreno popri?ate sa vašim partnerom i kažete šta vas mu?i. Nemojte i?i sa pretpostavkom da vas je partner sigurno prevario jer sanjati prevaru nije dokaz prevare. Porazgovarajte otvoreno i vidite kakva ?e biti reakcija vašeg partnera.

Ukoliko zaista ne postoji ni jedan razlog da vas partner vara i on to pori?e, ne ostaje ništa drugo nego da mu poverujete i da poradite na sebi i svom neosnovanom ose?aju ljubomore i sumnje.

Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Sa druge strane, ako partner govori da vas ne vara, a postoje makar magloviti dokazi za to, samo sa?ekajte pravi trenutak, jer ovakve stvari ne mogu da se kriju doveka.

Sanjati da ste vi taj koji vara partnera

Generalno, sanjati prevaru ima negativna tuma?enja. A ukoliko vi sanjate da ste taj koji je preljubnik to može zna?iti dve stvari.

Prva je da ste nekada u prošlosti prevarili nekog, ne u smislu preljube, nego ste prekršili zakon, ili u?inili neki nemoralan ?in, u smislu da ste nekome uzeli novac. Sanjati ovakav san zna?i da ?e ta prevara uskoro do?i na naplatu.

Drugo tuma?enje sna u kome vi varate partnera zna?i da vam je trenutno dosadno u vezi. Ve? neko vreme se ne doga?a ništa zanimljivo, veza niti napreduje, niti nazaduje i ne znate gde ta?no vodi taj vaš odnos.

Foto: Tetra Images / Tetra Images / Profimedia

Prevaru sanjati zna?i da želite nekako da za?inite taj dosadan odnos. Što, naravno, ne zna?i da treba da prevarite svog partnera, ve? da probate da uvedete novu dinamiku. Da prona?ete neki zajedni?ki hobi, otputujete negde, probate nove stvari u seksu, kao i da zajedno pri?ate o vašim ciljevima i o?ekivanjima u vezi.

Znajte da ose?aj dosade u vezi ne zna?i da treba da je raskinete, ve? da probate da poboljšate odnos. Ako vam se i nakon toga razilaze putevi i odnos i dalje nije zadovoljavaju?, tek onda je vreme za raskid.

Sanjati prevaru nekog drugog

Sanjati prevaru koja nema nikakve direkne veze sa vama u realnosti zna?i da ?uvate tu?e tajne i da vam se ljudi neretko poveravaju. Iako ste vi dobar prijatelj i ?utite, ose?ate veliki pritisak zbog tajni koje ?uvate i ose?ate se kao sau?esnik u tu?im prevarama.

Preporu?ujemo vam da zamolite prijatelje da vam više ne govore tajne koje vas dovode u moralne nedoumice, jer to nije fer prema vama.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Sanjati da ste nekog prešli

Prevara se tuma?i i kao preljuba i kao varanje koje nema veze sa ljubavlju. Ovde govorimo o drugom zna?enju re?i. Sanjati prevaru u ovom slu?aju zna?i da se na javi doga?aju suprotne stvari, odnosno da neko vas želi da pre?e.

Može zna?iti da vas neko od prijatelja ili poznanika ogovara ili da želi da vam u?ini nešto loše. Preispitajte svoj krug prijatelja i razmislite kome možete da verujete.

San u kome je vas neko prevario

Tuma?enje ovog sna je sli?no kao i prethodno. Neko iz vašeg kruga bliskih prijatelja vam ne želi dobro. Mogu?e je da vas neko ogovara ili smišlja kako da vam napakosti, a vi toga niste ni najmanje svesni zato što tim osobama verujete.

Foto: Shutterstock/pathdoc

Preispitajte sumnjava ponašanja vaših prijatelja, kada poslušate svoju intuiciju sigurno ?ete mo?i da razdvojite one koji se samo prave da su vam prijatelji i one koji su to zaista. Sanjati prevaru je upozorenje vaše podsvesti da ne možete svakome da verujete.

U snu ste slagali/prevarili prijatelja

San u kome ?inite nešto loše svom prijatelju ne zna?i da ?ete to u?initi i na javi. Ovakav san zna?i da ose?ate pritisak od strane prijatelja, koji o?ekuju velike stvari od vas, a vi se plašite da ?ete ih razo?arati.

Sa druge strane, možda nemate dovoljno poverenja u sebe i smatrate da niste u stanju da nešto u?inite, a vaši prijatelji veruju u vas i zato vas pritiskaju da u?inite odre?eni korak.

San u kome je prijateljica vas prevarila

San u kome ste vi prevareni od strane prijatelja zna?i da vi trenutno niste dobri prema svojim prijateljima i vaša podsvest to pokušava na ovaj na?in da vam kaže. Možda ste u nekom teškom periodu trenutno, ali to ne zna?i da treba da zapostavite vaša prijateljstva.

sanjati prevaru
Foto: Shutterstock

Popri?ajte sa prijateljicama, potrudite se da budete upu?eni u njihove živote i da im pružite svu empatiju i razumevanje koje one pružaju i vama kada vam je to potrebno.

Sanjati prevaru i raskid

Ovaj vrlo neprijatan san zna?i da u vezi može do?i do ve?e sva?e zbog vašeg nepoverenja u partnera, ili obrnuto, nepoverenja vašeg partnera u vas. Dalje, sanjati prevaru i raskid zna?i da ?ete morati da pre?ete preko ne?ega što vama ne odgovara, odnosno da ?ete morati nešto da pretrpite.

Na vama je da razmislite da li vredi pretrpeti to pretrpeti. Tako?e, ovaj san ima i zna?enje da ?e pred vas biti stavljen jedan veoma težak izbor i da na javi ne znate kako da postupite po tom pitanju.

Tre?e tuma?enje je, za promenu, pozitivno, a zna?i da vaša veza prelazi na neki novi nivo. Odnosno, da raskidate sa onim što ste nekada bili i da vaš odnos napreduje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *