KAKO SE GREJATI OVE ZIME? ANKETA I SAVETI

Kako se grejati ove zime? Saveti za odabir grejanja za novi dom

Kupili ste ku?u ili stan? ?estitamo. Sada slede neminovna ulaganja, a jedan od važnih ?inilaca jeste i sistem grejanja. Dobar odabir treba da donese topao dom, minimalne troškove za zagrevanje i energetsku efikasnost. Idealna kombinacija koju bi svako voleo da sebi omogu?i.

To je lako re?i, alternativa je dosta, sada vidimo da neke koje su bile jeftine poput grejanja na pelet više to nisu, cena struje tako?e raste, cena drva i uglja je u porastu tako da se ?ini da treba gledati kako da svedemo gubitke na minimum i to je delimi?no ta?no.

Ipak, mnogo zavisi i od razvodne mreže, tipa grejnih tela, spoljašnje izolacije i na?ina grejanja tokom zime. Septembar je, ali je jasno da su temperature u padu pa je važno što pre doneti odluku i novi stan ili ku?u opremiti grejanjem koje odgovara potrebama vaše porodice. Dobar odabir ?e biti jeftin, efikasan i takav ?e biti godinama posle puštanja u upotrebu. Ovo su naj?eš?i izbori:

Grejanje na pelet, drva ili ugalj?


Grejanje na pelet se pokazalo kao jako dobra opcija i kada se greju i mali i kada se greju veliki prostori. Pelet ima visoku kalorijsku vrednost, gori odli?no, nema previše izduvnih gasova i ima jako malo pepela.


Pelet se pravi od presovanih produkata drveta i lepka, lak je i pakuje se u manje džakove. Idealan je i za stanove i za ku?e jer ne traži veliki odžak, bezbedan je za upotrebu, zdraviji je i ima jako malo pepela. Uz to, lako se pakuje, odlaže i ne zauzima previše prostora jer ne morate imati veliku koli?inu koja ?eka loženje.

Uz pe?i i kotao sa rezervoarom i WiFi mrežom možete upravljati sistemom grejanja uvek i sa svakog mesta.
Sistem ima termo-regulaciju, a to zna?i da ?e na osnovu temperature u prostoru pelet biti sagorevan i temperatura ?e se postaviti prema parametrima koji su odre?eni.

I pe?i na drva i ugalj mogu da imaju isto korigovanje temperature, ali imaju daleko više izduvnih gasova, pepela i nisu pogodni za loženje u stanovima.

grejanje pored kamina

U ku?ama vam treba ve?e skladište za tone i tone drveta, ?eka vas i cepanje drva, slaganje, a od kvaliteta uglja i drva ?e zavisiti i efikasnost grejanja. Važno je prona?i balans – povoljan, a kvalitetan ogrev koji ?e obezbediti najbolje od obe varijante.

Grejanje na struju – da li može biti isplativo?


Grejanje na struju je isplativo jedino uz TA pe?i koje se pune no?u i ostaju tople tokom celog dana. Ako postoji dobra spoljašnja izolacija i nabavi se dovoljan broj pe?i, mogu?e je da se grejanje bude efikasno, a cena niska.
Pogodnije je za stanove nego za ku?e jer se tada greju ve?e površine, mada i tada je upitno i važno je ispitati elektri?nu mrežu i da li može da podrži toliko optere?enje.


Sve druge varijante su daleko najskuplje ako se za grejanje koristi elektri?na energija.

Kakav tip mreže treba postaviti?


Nov stan ili ku?a omogu?avaju potpuno instaliranje grejnog sistema. To zna?i da se može odlu?iti i o na?inu razvo?enja toplote duž prostorija.


TA pe?i su poput radijatora – grejanje prostorije iz jednog centra što umanjuje efikasnost raspore?ivanja toplote.


U prostoriji mora postojati dovoljan broj grejnih tela, ali i da budu postavljeni tako da toplota slobodno cirkuliše. Ako se zaklone nameštajem grejanje ne?e biti dovoljno pa ako se odlu?ite za radijatore ili TA pe?i morate paziti na raspored u prostoriji za najbolji efekat.


Podno grejanje je mnogo skuplje nego razvo?enje radijatora. To je sistem koji se razvodi ispod poda i zagreva se na maksimalnih 45 stepeni pa zbog toga donosi uštede u samoj potrošnji energenata.


Podno grejanje donosi toplotu svuda, u svakom ?ošku u svim delovima prostora. Iz ku?e možete izbaciti tepihe i imati zdraviji i lakše održavan životni prostor. Pošto ne postoji mogu?nost blokiranja cirkulisanja toplote, sa malom energijom ?e se grejati ceo prostor.


Ovo je možda i najefikasniji sistem grejanja, ali je skup. Treba ura?unati i uštede koje donosi pa ako postoji mogu?nost da se menjaju podovi trebalo bi odabrati podno grejanje kao najefikasniji na?in raspore?ivanja toplote u prostoru.


Svaki od ovih sistema se može postaviti za vrlo kratko vreme. Da biste doneli odluku morate kontaktirati proizvo?a?a i saznati koliki vas troškovi o?ekuju, kakvi su toplotni rezultati i kako finansirati postavljanje sistema grejanja.


Ako postoji mogu?nost zamene stolarije za novu i izolacija zidova, to bi bilo odli?no jer se samo tako donose velike uštede. Birajte mudro i dobro razmislite šta je jeftino, pruža toplotu i funkcionisa?e odli?no i sada i kroz nekoliko decenija.


U kolikom prostoru vi živite, kakva je izolacija, kako se grejete? Koliki su vam mese?ni troškovi i da li biste voleli da umesto daljinskog grejanja imate sistem koji sami kontrolišete, ložite i održavate? Ovako sami podešavate temperaturu i možete se grejati duže od predvi?enih 6 meseci koji je odre?ena grejna sezona, da li vam se to dopada?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *