BUGARSKA ROMSKA PIJACA NEVESTA: Majke prodaju svoje ?erke od 15 godina, a na ceni je samo jedna stvar – NEVINOST

Romska pijaca nevesta je obi?aj koji se praktikuje u Bugarskoj, a glavni akteri su mladi Romi iz zajednice Kalaidži.

Kalaidži je stara drevna zajednica Roma u Bugarskoj koja vekovima neguje svoju tradiciju kroz niz verovanja i obi?aja. Ukoliko posetite Staru Zagoru u Bugarskoj prve subote pravoslavnog posta, verovatno ?ete zate?i ceo grad na kolektivnom veselju.

Ljudi se vesele, piju, igraju, pri?aju i jedu. Sve je uprili?eno na poljani izvan grada. U pitanju je “Romska pijaca nevesta“.

Mlade tinejdžerke sa teškom šminkom, komplikovanom frizurom i novima haljinama igraju i upoznaju se sa momcima. Majke ih prate, ponosne na ?injenicu da su njihove ?erke stasale dovoljno da ispoštuju tradiciju svog naroda.

Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW Documentary
Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW DocumentaryFoto:youtube

Kalidži vode komplikovane pregovore, cenjkaju se oko neveste koju ?e kupiti, a potom dovesti ku?i.

Ljubav je samo sporedna stvar. Ono što je važno je miraz. Devojke od 15 godina znaju, da kada se udaju tu prestaje njihov život za koji su do sada znale i po?inje onaj u kojem su supruge, a potom majke.

Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW Documentary
Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW DocumentaryFoto:youtube

Ova polunomadska populacija Roma poznata je po svom drevnom zanatu pravljenju i popravljanju lonaca, tiganja i kotlova. Obi?no žive u zaba?enim selima, daleko jedni od drugih. Devojkama i ženama nije dozvoljeno da se sastaju ili zabavljaju ni sa jednim muškim ?lanom.

Najvažnije je da devojka bude nevina, kako bi porodica mogla da je proda za veliku sumu novca. Ina?e, ako je poznato da devojka nije nevina ona se daje po najnižoj mogu?oj ceni.

Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW Documentary
Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW DocumentaryFoto:youtube

Ovo je jedina prilika gde devojke smeju da komuniciraju sa muškarcima izvan njihove porodice.

Upoznavanje drugim danima ili van ove manifestacije nije dozvoljena. Tinejdžerke su uvek u pratnji ?lanova porodice koji ih pažljivo ?uvaju. Tako?e, brak van njihove zajednice je tabu.

Muškarci na ovoj pijaci potroše od 7500 do 11300 dolara na cenjkanje.

– Muškarci ne kupuju ženu, ve? njenu nevinost! Ako je zaista lepa, cena može da poraste. Tradicija je da ove porodice udaju svoju ?erku izme?u njene 16 i 20 godine. Ve?ina devoj?ica ne poha?a više od osam razreda osnovne škole, jer se veruje da bi neko mogao da ih “ukrade” posle šesnaeste godine. Tada ih roditelji zatvaraju u ku?u, ispri?ao je Vel?u Krustevu, etnograf za Njujork tajms.

Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW Documentary
Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW DocumentaryFoto:youtube

Me?utim, ova tradicija je ozbiljno poljuljana upravo zbog ?injenice da mladi Romi više ne žele da im roditelji ugovaraju brakove. Sa mobilnim telefonima dobili su uvid u svet koji ih okružuje.

Kalaidžije se danas sve manje bave proizvodnjom lonaca, jer su danas jeftiniji oni iz Kine. Stoga se muškarci iz ove Romske zajednice danas sve više bave graševinarskim radovima. Oni odlaze u druge države kao nadni?ari, a kada se vrate polako u svoju zajednicu donose obi?aje drugih kultura.

Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW Documentary
Romska pijaca nevesta u Bugarskoj, Foto: Printscreen/youtube/ DW DocumentaryFoto:youtube

Starije žene Kalaidžija sve više se zalažu da autonomiju. One žele da “iza?u” iz ku?e, ali loše obrazovanje i ekonomska nestabilnost ih spre?ava u tome.

Do tada pijaca nevesta i dalje traje, ali u dosta manjem obimu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *